Húsbolt

“A táncszínház azonban nem mindig gondolkodik teljes történetekben. Van, hogy csak szituációkat idéz fel, ezekkel mint lehetőségekkel játszik el: mennyi minden történhet egy-egy helyzetben, hányféle módon lehet végiggondolni, átértelmezni, újrateremteni őket. Bár lehetnek a választott szituációk akár reálisak is, a táncszínház a maga sajátos eszközeivel többnyire groteszkké, látomásszerűvé, szürrealistává alakítja őket. Mert nem az érdekli, ahogy a mindenapi mozdulatokat ismételve a banális tudat foglya marad a test, hanem az, ahogy a ráció (és részben a gravitáció) törvényei alól felszabadulva a saját életét kezdi élni.
A Húsbolt (koreográfus: Dani Zoltán) ilyen előadás. Álomképekké torzított életképek sorozata. Ismerős helyzetekből kiinduló groteszk játék, amely végkicsengésében a mindennapjainkat minősíti elrettentően-megmosolyogtatóan furcsának. Ilyen mindjárt a villamosutazást idéző indítókép is: az öt szereplő áll középen, csak őket világítja meg a fény. Kezük a magasban lógó láthatatlan kapaszkodón csüng. Lassú tipegéssel oldalaznak, mintha egy dugóba ragadt villamos csigatempóját utánoznák.” Vazsó Vera: Testtörténetek (Ellenfény 1998/5)

Fényterv: Bánki Gabriella
Szcenika: Kovács József
Asszisztens: Balatoni Szilvia
Rendező-koreográfus: Dani Zoltán
Előadják: Balatoni Szilvia, Ferencz Szilvia, Kulcsár Enikő, Fosztó András, Bora Gábor
Helyszín: Bethlen Kortárs Műhely