Az aktuális, és folyton változó trendek és divathullámok impulzív mintákat kínálnak fogyasztóinak, akikben kialakul a vágy szaporán lekövetni, leutánozni azokat. Ezek lekövetése azonban komoly kihívást jelenthet azok számára, akik lépést akarnak tartani.
A sikeresség, a különlegesség, a társadalom által elismert érdemek elérése érdekében hamar vonzóvá válnak bizonyos viselkedésformák, öltözködési stílusok, kifejezési módok, melyek megmutatkozásának tere egyre inkább a virtuális világ.
A velünk történő események publikálása társadalmi igénnyé változott, melynek talán a legnagyobb csapdája a valóság különféle módokon történő korrigálása. Tökéletesre állított fények, remek összhatás, makulátlan környezet, beállított pozíciók, és irigylésre méltó, mindig egységes és kiegyensúlyozott kedélyállapot.
Egyre nagyobb szakadék teremtődik e kitalált, steril világ és a realitás között, ahol evidencia, hogy az emberek nem hibátlanok, életükben magasságok és mélységek követik egymást. Ennek a természetes amplitúdónak eltagadása alapjaiban mond ellent a valóságban működő emberi lét dinamikáinak, és ezért egyre növekvő erőfeszítést igényel ennek elrejtése a virtuális térben.
Főszereplőnk a saját maga által kreált, fiktív virtuális világ és a szépítetlen realitás között ingázik, majd idővel egyre elhatalmasodni látszik életében a hamis profil, mellyel történő azonosulása felveti a kérdést, hogy miként őrzi meg valódi énjének, személyiségének szuverenitását?
A perfekció szüntelen hajszolása közben azon kapja magát, hogy online avatárja saját életre kel, mely felett már nincs kontrollja. A realitás fakósága, tökéletlensége egyre terhelőbbé válik számára, a kontraszt egyre több belső konfliktust generál önmagában, amely elkerülhetetlenné teszi a szembenézést a valósággal.
Portré: Dénes Gábor

Alkotók


Táncművész

  • Sinka Lídia

Technikus

  • Selmeczi Mercédesz

Fény

  • Selmeczi Mercédesz

Hang

  • Mádi Láslzó

Koreográfus

  • Vasas Erika